6f/2 (34765)

به کار بستن امضای دیجیتال :

آشنایی این بخش درباره امضای دیجیتالی و اینکه چگونه می توان آنها را در اسناد PDF استفاده کرد بحث می کند .

*درباره (( امضای دیجیتالی )) نگاهی گذرا از امضای دیجیتالی ارائه می دهد توضیح می دهد که باعلامت حفاظتی چه کار می توان کرد.

*گزینش خطوط فرمان : گزینش خطوط فرمان برای به کار بردن امضای دیجیتالی را توضیح می دهد.

*قدم های اولیه :

به ما می گوید که چه چیزی لازم شد بدانیم تا به I.D دیجیتال برسیم و یک رقم تائیدی قابل مشاهده ایجاد کنیم .

*به کار بردن امضای غیرقابل مشاهده توضیح می دهد چطور امضای غیر قابل مشاهده در اسناد PDF استفاده کنیم .

*ایجاد زمینه امضای جدید به ما بیان می کند که چطور فیلد امضای جدید یک سند اضافه کنیم .

*قراردادن امضای قابل مشاهده در فیلد های موجود نشان می دهد چطور امضای قابل مشاهده را در فیلد های موجود قراردهیم .

*قراردادن امضای قابل مشاهده در زمینه جدید نشان می دهدکه چگونه همزمان یک فیلد جدید ایجاد کنیم و امضای قابل مشاهده آن قراردهیم .

*راهنمایی هایی برای به کاربستن امضای قابل مشاهده :

حاوی پیشنهاد هایی است که به شما کمک می کند بهترین نتیجه را از قابلیت های امضای قابل مشاهده علائم حفاظتی بدست آورید .

*نصب آکروبات برای تائید کردن امضای دیجیتالی درباره فرآیند تائید در Adobe acrobat بحث می کند .

درباره امضای دیجیتالی :

امضای دیجیتالی چکیده پیامی رمز دار. دسته ای کارکتر که به صورت ریاضی بر اساس اسناد داده شده ایجاد شده اند و براساس کلیدی اختصاصی که به علامت دهنده تعلق دارد رمزدار می شود.

امضای دیجیتالی دو نقش ایفا می کند . درحالی که با یک امضای قراردادی به طور منحصر به فرد علامت دهنده را مشخص می کند . تعیین می کند که آیا سند تازمانی که علامت گذاری شده تعریف شده است یا نه .

انواع امضاهای دیجیتالی :

می توان با علامت حفاظتی دو نوع متفاوت در امضای دیجیتالی ایجاد کرد .

*امضای غیر قابل مشاهده با کور :

در صفحه سند مشاهده می شود. فقط در پنجره امضاء به عنوان لیستی ازاطلاعات درباره امضای قابل مشاهده است و آن اطلاعات شامل اسم علامت دهنده ، زمان ، اعتبار امضاها ،دلیل و موقعیت علائم شماره بازبینی سند و روش علامتگذاری می باشد.

شکل 1-4 :

امضای رقم غیر قابل مشاهده در پنجره امضاهای Adobe acrobat

*رقم قابل مشاهده یا امضای پیدا ( ظاهر ) درسند و همین طور پنجره امضاء نمایش داده می شود. قسمتی که در سند نشان داده می شود دارای سه قسمت است .

مهر ، متن عددی ، وضعیت تائید ( شکل 2- 4 و 3-4 راببیند )

*مهر یک تصویر است ، مثل آرم یک شرکت یا امضای دستنویس اسکن شده

*متن عددی : ارائه اطلاعاتی در پنجره ارقام می باشد.

*وضعیت تائید :

علامت سوال ، علامت ( بایک x نشان می دهد که آیا رقم تائید شده یا رد می شود .

( برای اطلاعات بیشتر (( نصب آکروبات برای تائید امضای دیجیتالی را مشاهده کنید در صفحه 40 )

شکل 3-4 امضای قابل مشاهده که از امضاء دست نوشته برای پنجره استفاده می کند .

کارهایی که می توانید با امضاء دیجیتالی انجام دهید :

یا از سرور محیطی غیر حاضر برای سند به کار برد . برای امضاهای قابل مشاهده مهر تائیدی مهیا می باشد ولی هر تصویری تا زمانی که در فرمت PDF است برای تائید مورد قبول است .

(درصفحه 28 چگونه مهر تائید سفارشی درست کنیم راببندید ) . می توان امضای قابل مشاهده ای برای هرزمینه موجود درسند به کار ببرید. لازم نیست حتماً زمینه امضا باشد) یا می توان زمینه امضای جدیدی هرجای سند ایجاد کنید و همزمان یا بعداً امضایی برای آن به کار ببرید .

چه اززمینه ای موجود یازمینه ای جدید استفاده کنید مهر برای مناسب شدن با زمینه مدل سازی می کند .

گزینش خطوط فرمان :

این بخش گزینش خطوط فرمان برای امضا کردن دیجیتالی اسناد راشرح می دهد .

علاوه بر گزینه های توصیف شده در اینجا ، می توان از گزینه های عمومی بحث شده دربخش 2 ( گزینش خطوط فرمان عمومی ) وقتی که از امضای دیجیتالی استفاده می کنید استفاده کرد .

مهم :

شما نمی توانید از حفاظت استاندارد یارمز دار کردن گزینه های با گزینش امضای دیجیتالی استفاده کنید .

اگربرنامه ریزی کنید که برای enecryption یا امضا کردن از امضای حفاظتی استفاده کنید . باید اول سند را رمز کردن سند بعد از اینکه امضا شدند امضاها را خراب می کند .

اضافه کردن امضا به سند درانتخاب گر وب :

وقتی سندی را در انتخاب گر وب امضاء کنید ، فقط قسمت اضافی فایل درداریو سخت ذخیره می شود .

( به جای دکمه ذخیره یا ذخیره به عنوان …….دکمه امضاء ظاهر می شود ) برای ذخیره کردن کپی سند امضاء شده باید فایل را در درایو یخت ذخیره کنید .

برای امضا کردن یک سند درانتخاب گر :

1-ازمنوی sign درنوار ابزار Acrobat (( این سند را امضا کن sign this document )) را انتخاب کنید یا برروی یک فیلد امضا کلیک کنید . بعد از قدم های شرح داده شده درامضای یک سند پیروی کنید .

2-برای حفظ یک کپی ازسند امضا شده بر روی دکمه یک کپی از فایل را ذخیره کنید درنوار ابزار Acrobat کلیک کنید.

درمورد امضای اسناد PDF :

امضای دیجیتالی مثل امضای دست نویس قراردادی ( سنتی ) ، شخصی را که سند را امضا کرده شناسایی می کند .

یا این حال برخلاف امضاهای سنتی روی کاغذ ، هر امضای دیجیتال اطلاعات پشت پرده درباره شخصی که سند را امضا می کند ذخیره می کند.

نکته :

برای آخرین اطلاعات در مورد امضاهای دیجیتالی HELP/ONLINE SUPPORT رابرای باز کردن صفحه حفاظتی Adobe Acrobat دروب سایت Adobe را انتخاب کنید و بعد برای امضاهای دیجتالی جستجو کنید .

انتخاب یک ID دیجیتال

برای امضای یک سند ، باید یک ID انتخاب کنید که حاوی اطلاعات امضائی است که می توانید باکاربرهای دیگر در یک سند و ازآن استفاده کنید . می توانید یک ID دیجیتالی با امضای خودتان درست کنید . یااز از یک ایجاد کننده سومی به ID دیجیتال برسید .

امضای یک سند :

امضای دیجیتالی می تواند تحت عنوان یک آرم یا تصاویر دیگر یک متنی که هدف امضاء را شرح می دهد ظاهر شود .

تائید یک سند :

وقتی یک سندی را تائید می کنید محتویات آن را تصدیق امضا کنید و نوع تغییرات مجاز سند برای باقی ماندن تائید به را مشخص می کند .

سنجش امضای فردی دیگر :

وقتی سندی با امضای شخصی دیگر به دست شما رسید باید امضاء را بررسی کنید تا مطمئن شوید که سند درحقیقت توسط آن فرد امضاء شده و بعد از امضاء تغییر نکرده است .

مقایسه نسخه های سند امضا شده :

بعداز اینکه سندی امضا شده می توانید لیستی از تغییرات داده شده درسند بعد از آخرین نسخه را نمایش دهید .

برای مقایسه دو نسخه یک سند امضاشده :

یکی از موارد زیر را انجام دهید :

*درکلید Tab امضاء ، امضاء را انتخاب کنید و از منوی گزینه ها (( نسخه امضا شده را با نسخه جدید مقایسه کن ))

*امضاء در Tab امضاء یا در چهار گوش سند راست کلیک در ویندوز یا کنترل – کلیک موس کنید . گزینه نسخه امضاء شده را با نسخه اخیر مقایسه کن را انتخاب کنید .

پاک کردن امضای دیجیتالی از فیلد امضاء :

وقتی فیلد امضایی را پاک می کنید ، امضاء حذف می شود ولی فیلد خالی امضاء باقی می ماند.

برای پاک کردن امضای دیجیتالی از فیلد امضاء :

یکی از اینها را انجام دهید :

در Tab امضاء ، امضاء را انتخاب کنید و فیلد امضا را حذف کن را از منوی گزینه ها انتخاب کنید .

امضا پاک می شود و نمایشگر امضاءیادداشت می دهد که بعد از آخرین امضاء شناسایی شد :

در پنجره سند ، برروی امضا ء راست کلیک ویندوز یا کنترل – کلیک موس کنید و بعد فیلد امضا را حدف کن را انتخاب کنید .

*برای پاک کردن همه فیلد های امضاء دریک سند انتخاب کنید :

همه فیلد های امضاء را پاک کن

ایجاد ID دیجیتالی ( مصونیت گواهی نامه قراردادی )

وقتی می خواهید ID دیجیتالی که از مصونیت گواهی نامه قراردادی استفاده می کند را ایجاد کنید ، فایل خروجی عملیات اقلام زیر را ذخیره می کند :

کلیدشخصی رمز دار کردن اسناد استفاده می شود ، کلیدعمومی حاوی تصدیق برای ارزیابی امضاها وارزش خارج از زمان اگر برای امضا نیاز رمز ورود باشد .

فایل ID دیجیتالی که ایجاد می کند شامل رسانش ویندوز یا رسانش P12 است.

برای ایجاد ID دیجیتالی خود امضا ( مصونیت گواهی نامه قراردادی ) :

1-اگر فایل ID دیجیتالی باز باشد ، این دستور به فایل ID دیجیتالی دیگری را باز کن تغییر می یابد .

2-روی فایل جدید ID دیجیتالی کلیک کنید و بعد روی ادامه کلیک کنید

3-در ایجاد جعبه محاوره ای ID دیجیتالی کلیک کنید و بعد روی ادامه کلیک کنید .

*نامی برای ID دیجیتالی تان تایپ کنید وقتی سندی را امضا یا تصدیق می کنید این نام را در چهار گوش امضاء و فیلد امضا ظاهر می شود .

*برای استفاده از بر آوردهای تک کدی برای کارکتر های افزایشی روی پشتبان تک کدی را فعال کن کلیک کنید وبعد برآوردهای تک کدی رابرای فیلدهای مناسب مشخص کنید .

*کلید الگوریتم را از منو انتخاب کنید 1624-Bit, 2048 –bitRSA امنیت بیشتری دارد ولی 1024-BitRSA در سراسر جهان رقابت پذیر تر است .

*مشخص کنید که آیا می خواهید ID دیجیتالی استفاده کنید یا برای رمز گذاری اطلاعات یا هر دو

*رمز عبوری که حداقل حاوی 6 کاراکتر باشد انتخاب کنید .از علامت دوبله نقل قول یا کارکرترهای زیر استفاده نکنید .

رمز عبوررا تائیدکنید . تایپ کنید . رمز های عبوری Case –sensitive هستند.

4-برروی دکمه ایجاد کلیک کنید . نام فایل و موقعیت آن را مشخص کنید و بعد روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

5-فایل گواهی نامه ID دیجیتالی خود را برای افرادی که لازم است امضای شما را ارزیابی کنیدارسال و صادر کنید.

مهم :

یک کپی back up از فایل دیجیتالی خود رابردارید . اگر فایل ID دیجتالی تان از بین رفته یا گم شده یا اگر رمز عبورتان فراموش کرده اید نمی توانید از آن profile برای اضافه کردن و ارزیابی امضا استفاده کنید .

استفاده از ID های دیجیتال third –partly :

وقتی سندی را تائید ، امضا یا ارزیابی می کنید می توانید از مصونیت گواهی نامه قراردادی ، مصونیت گواهی نامه ویندوز ( فقط ویندوز ) یاروش مصونیت third –partly استفاده کنید .

وقتی که ایجاد گر امضای third –partly را نصب کردید ممکن است دستور العمل های منوی جدید ظاهر شود .

این دستورات رابه جای یا همراه دستورات ID های دیجیتالی سازمانده استفاده کنید . به علاوه ، ممکن است ترجیهات زیر گزینه ای third –partly درمنوی ویرایش ویندوز یا درمنوی آکروبات ظاهر شود بنابراین می توانید ایجاد گر را تغییر دهید.

طرز مشخص کردن روش امنیت third –partly :

1-اگر لازم باشد ایجاد گر امضای third –partly نصب کنید .

2-انتخاب کنید :

و بعدروی امضاهای دیجتالی کلیک کنید .

3-ایجاد گری و روش استفاده قراردادی هنگام راامضای منو انتخاب کنید . که این روش همه روش های امنیتی نصب شده در پوشه اکروبات را لیست می کند.

اگر می خواهید هروقت امضا می کنید یک روش امنیتی انتخاب کنید ( بپرس وقتی امضا می کنم ) را انتخاب کنید و بعد OK را کلکیک کنید .

اضافه کردن امضاها :

اسناد PDF می تواند بیشتر از یک بار و توسط افراد مختلف امضا شود. برای مثال نویسنده می تواند سند PDF حاوی فیلد های فرم PDF اسناد تائید شده را ذخیره کند و فقط فیلد های فرعی را که باید پر شوند ذخیره کند.

وقتی کاربردیگری اسناد PDF را بازمی کند ، صفحه پیاپی مشخص می کند که آیا مدرک هنوز معتبر است یا نه ؟

بعدکار بر می تواند فرم را پر کندو سند را وقتی کامل شد امضا کند .

امضایی که ظاهر می شود تنها ارائه ای از آن در صفحه است و اطلاعات امضای حقیقی نمی باشد .

اطلاعات امضا در Tab امضا ظاهر می شود .

نکته :

اگر فیلدی را امضا کنید توجه کنید که مکان دارد نویسنده سند کپی فیلدرا در صفحات دیگر سند قرار داشته باشد. برای مثال ، بعضی اوقات فیلدی در جای خاصی در همه صفحات سند کپی می شود . شما باید فیلد را فقط یک بار امضا کنید و امضای شما درهمه نمایش های فیلد ظاهر می شود.

این کپی باعث میشود سریع همه صفحات تبدیل به یک سند شود.

زیرموضوعات مربوط :

-امضای یک سند

-اضافه کردن یک سند

-اضافه کردن امضا به سند در جستجو گر وب

-ایجاد امضای جدید

-ایجاد فایل ها

– پاک کردن امضای دیجیتالی از فیلد امضا

امضای یک سند :

امضای دیجیتالی می تواند هم قابل مشاهده باشد وهم غیر قابل مشاهده .امضای قابل مشاهده هم در tab امضا و هم سند ظاهر می شود .

امضای غیر قابل مشاهده فقط در tab امضا ظاهر می شود. اضافه کردن امضا بر ارزش امضاهای موجوددر سند تاثیری ندارد .

وقتی سندی را امضا می کنید امضا اطلاعات مربوط به آن در فیلد امضایی که در صفحه است ذخیره می شود.

فیلد امضاء فیلد فرم آکروبات است . می توانید فیلد امضا را هنگام امضا به صفحه اضافه کنید یا می توانید ازابزار امضا برای ایجاد فیلد امضای خالی استفاده کنید که می تواند بعداً امضا شود.

مهم :

سندرا فقط موقعی که آخرین تغییرات رابه ان دادید امضا کنید .اگر بعد از امضای سند pdf آن را تغییر دادید ممکن است باز هم امضا معتبر باشد ولی مثلث هشدار در فیلد امضا و تب امضا ظاهر می شود که نشان دهنده این است که تغییرات بعد از اضافه کردن امضا صورت گرفته است وهمچنین نویسنده فرم های PDF می تواند بعداز امضای سند ان ر اقفل کند تا از تغییرات اضافی جلوگیری کند .

امضای یک سند :

1-در PANEL امضای دیجیتالی جعبه محاوره ی ترجیهات روش امضای قراردادی رامشخص کنید .

2-روی فیلد های امضاء شده دراسناد PDF کلیک کنید .

3-اگر سند تائید نشده است باید فوری تائید یا امضا شود . برروی ادامه دادن امضا کلیک کنید .

4- مشخص کنید که آیا می خواهید اگر فیلد های موجود باشد آن را امضا کنید یا امضای جدید ایجاد کنید یا امضای غیر قابل مشاهده ای ایجاد کنید بعد NEXT راکلیک کنید . اگر فعال شد ، فیلد امضایی بکشید .

5-اگرروش تائیدی فعال شد ان را انتخاب کنید وبعد روی OK کلیک کنید .

6-اگرهنوز ID دیجیتالی انتخاب نکرده اید . یک ID انتخاب کنید و بعد روی OK کلیک کنید .

7-در جعبه محاوره ای اگر فعال بود رمز ورودتان را تایپ کنید و دلیل امضای سند را مشخص کنید .

8-روی گزینه های SHOW کلیک کنید به شرح زیر عمل کنید :

*اگر مایلید اطلاعات ارتباطی رابرای اهداف سنجشی اضافه کنید .

*شکل امضا را انتخاب کنید . متن استاندارد یک آیکن ارزیابی راهمراه با اطلاعات دیگر نمایش می دهد اگر امضای شخصی تعریف کرده باشد آن را از منو انتخاب کنید .

برای اینکه قبل از امضای سند پیش نمایش امضا را ببنیدید بردکمه PREVIEW کلیک کنید . برای ایجاد شکل امضای جدید برروی NEW کلیک کنید . و مراحل موجود در ایجاد شکل جدید امضا رادنبال کنید.

9-برای امضا و ذخیره کردن سند ، یکی از کارهای زیر را انجام دهید :

سیو و SIGN را آن گونه که توصیه شد برای امضای سند و ذخیره ان انتخاب کنیدو نام فایل متفاوتی برای آن انتخاب کنید . این دستور شما را به سمت سند اصلی PDF بدون بی اعتبار امضا سوق می دهد .

سیو و SIGN رااگر قبلاً سند را با نامی متفاوت ذخیره کرده اید ، انتخاب کنیدد . اگر درسند ذخیره شده تغییراتی ممکن است امضا را بی اعتبار کنید.

ایجاد لیستی از هویت های قابل اعتماد :

می توانیدکپی از گواهی نامه های ID دیجیتالی کاربران دیگر را از لیست هویت های قابل اعتماد داشته باشید. این لیست این امکان را به شما می دهد که امضاهای این کاربران را در هر سندی که دریافت می کنید ارزیابی کنید .

همچنین می توانید از لیست هویت های قابل اعتماد برای رمز دارکردن فایل ها استفاده کنید.

روش ترجیحی اضافه کردن مدرک کاربران به لیست هویت های قابل اعتماد خوداین است که گواهی نامه رااز فایل PDF که کاربر برای شما فرستاده واردکنید .

می توانید مستقیماً گواهی نامه از سند PDF که شخص دیگری با ID دیجیتابی دارای امضای شخصی امضا کرده است اضافه کنید ولی این روش ممکن است قابل اعتماد نباشد.

تقاضای تائیدیه از کاربر دیگر :

1-انتخاب کنید .

2-روی تقاضاهای ارتباط کلیک کنید .

3-نام و آدرس ایمل خود را تایپ کنید . برای اینکه به کاربران دیگر اجازه دهید تائیدیه شما را به لیست هویت های قابل اعتماد اضافه کنید .

4-انتخاب کنید که آیا می خواهید تقاضا را ایمل کنید یا آن را در فایلی ذخیره کنید تا بتوانید آن را بعداً بفرستید بعد روی NEXT کیلک کنید.

5-اگر فعال شد فایا ID دیجیتالی را انتخاب کنید .رمز ورود را تایپ کنید و روی OK کلیک کنید . فایل ID دیجیتالی که می خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید و بعد روی SELECT کلکیک کنید .

6-یکی ازکارهای زیر را انجام دهید :

*برای فرستادن پیام ایمیل ، آدرس ایمیل رامشخص کنید . پیام را درصورت نیاز اصلاح کنید . و بعد روی ایمیل کلیک کنید . ممکن است لازم باشد به قسمت تقاضای ایمل خودبرگردید تا فرستادن پیام را تمام کنید .

7-بعد از اینکه پیام ایمیل را دریافت کردید اتصال را باز کنید و SET CONTACT TRUST را انتخاب کنید .

*برای اضافه کردن تائیدیه از روی ایمیل به لیست هویت های قابل اعتماد خود :

1-درصندوق محاوره ای ترجیهات امضای دیجیتالی روش امضای قراردادی را مشخص کنید .

2-برای قراردادن تائیدیه به ID های دیجتیتالی روش امضای قراردادی رامشخص کنید .

3-انتخاب کنید :

4-روی ADD CONTACT کلیک کنید .